top of page

Độ Tuổi: 8-11

Recommended ages: 8 - 11 years old

1,700,000 vnd cho 1 bé I 2,500, 0000 vnd cho 2 bé ( bao gồm nước uống và 2 món ăn trưa) 

1,700,000 vnd for one child | 2,500,000 vnd  for two children (Inclusive of refreshments and two-course lunch)

Lớp học sẽ có ít nhất là 4 bé và nhiều nhất là 10 bé

Minimum 4 children | Maximum 10 children

Thời gian: 10.30-13:00

When: 10.30am - 13.00pm

Bé sẽ được học những gì:

YOU WILL LEARN:

1. Cách giao tiếp như là cử chỉ hành động, giới thiệu, và làm sao để biết lắng nghe

Communication topics like Body Language, Introductions, and how to be a good listener

2. Làm sao để là một người khách mời ngoan và lễ phép

How to be a good guest

3. Cách ứng xử ở trong tiệc sinh nhật, đám cưới, và tang lễ

How to act at birthday parties, weddings, and funerals.

4. Cách ứng xử khi gặp bạn mới

How to meet new friends

5. Cách tiếp xúc bằng mắt

How to make eye contact

6. Cách ăn và cách phối áo quần

How to eat correctly and dress appropriately

7. Biết được sự khác biệt giữa giọng nói khi ở nhà và khi ở ngoài

Know the different between indoor vs outdoor voices. 

8. Cách chào hỏi lễ phép với người lớn

How to greet adults and superiors with respect 

Children's etiquette

75,00$Цена
    bottom of page